Cuidar
a l’altra banda
del’Atlàntic

icono para hacer scroll

Milers de migrades i exiliades encarnen una fuga de cures de l’Amèrica Llatina cap a l’Estat espanyol. Ocupades com a treballadores de la llar, en condicions d’alta precarietat, pal·lien la creixent dificultat per cuidar i ser cuidades al nostre entorn.

130 milions d'hores diàries

en treball de cures no remunerat el 2018.

68%

del temps dedicat al treball de cures no remunerat a l'Estat espanyol és assumit per dones.

Més de 600.000

treballadores de la llar.

Més d'1 milió de llocs de feina

podria crear l'Estat espanyol en el sector de les cures si augmentessin les inversions en un 109% respecte als nivells de 2015.

7 de cada 10

treballadores de la llar en règim d’internes són migrades extracomunitàries.

96%

de les dones ocupades com a treballadores de la llar en règim d'internes estan a càrrec de tasques de cura.

73,7%

de les dones estrangeres que treballen en el sector provenen de països de l'Amèrica Llatina.

FONTS:

Organització Internacional del treball (OIT)

Estadístiques 2018 d’ATH-ELE

Informe de Comissions Obreres sobre el treball de la població estrangera a Catalunya del 2017

MARÍA
OSORIO

Origen:

Bogotà (Colòmbia)

Migració a:

Tarragona (Catalunya)

8.444 km

Trayectoria desde Bogota a Tarragona

MARÍA
OSORIO

Cuidar en una altra família ha estat la via que María Osorio ha trobat per contribuir a cuidar la seva. Quinze anys a distància és el preu de ser-ne un suport econòmic principal, i María l’accepta “perquè no els falti res”, diu. Ha viscut l’enterrament de la mare per videotrucada i ha assumit que passar els darrers anys de vida del pare lluny és la manera com pot procurar-li una vida més confortable, a l’altra banda de l’Atlàntic. Allà, la responsabilitat quotidiana de proveir cures a les persones grans de la família ha anat saltant d’una germana a l’altra. Ara la té Alejandra. A Bogotà (Colòmbia), per 12 hores de casa en casa, netejant i tenint cura de criatures, guanya uns 13 euros. “Li faig més bé si em quedo aquí”, conclou María.

Són desenes de milers les dones migrades i exiliades de països del Sud global, principalment de l’Amèrica Llatina, que, com María, són ocupades al sector de treball domèstic un cop a l’Estat espanyol. En molts casos, se les sol·licita en règim d’interna (viuen a la casa on treballen) per quedar-se a càrrec de criatures i, sobretot, de persones en situació de dependència per edat avançada o malaltia, “el treball més mal pagat”, considera María. “Cuidar un avi 24 hores implica a vegades no dormir ni de dia ni de nit; és estar 100% per aquella persona”, remarca. Segons recull l’estudi Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona, dedicar-se a cuidar dins del sector domèstic comporta condicions precàries que sovint no permeten a les treballadores garantir una cura digna de les seves pròpies famílies o de si mateixes.

L’entrada generalitzada de les dones al mercat laboral i l’envelliment de la població, a Europa en general i a l’Estat espanyol en concret, conformen el big bang de la crisi de les cures, una desestabilització en què la dificultat per cuidar i ser cuidades en un sistema socioeconòmic que no prioritza les necessitats de les persones –en tensió amb les necessitats dels mercats per acumular capital– s’aguditza, afecta franges més àmplies de població i evidencia un dèficit de cures.

El subdesenvolupament del quart pilar del benestar –on se situaria la infradotada llei de la dependència–, sumat al poc abast d’alternatives dirigides a socialitzar la responsabilitat de proveir cures a criatures, persones grans i malaltes, així com la manca de corresponsabilitat dels homes en el treball no remunerat per sostenir la vida, han convertit la “substitució d’una dona per una altra dona” en una estratègia individual per reorganitzar les cures quotidianes i satisfer la necessitat a l’interior de les famílies.

Externalitzar el treball de cures a esquena de dones més precaritzables és una estratègia individual en auge des dels anys 90 a l'Estat espanyol.

Aquesta fórmula d’externalitzar el treball de cures, en auge des dels anys 90, ha estat promoguda en especial als estats del sud d’Europa, segons recull l’Anuari CIDOB de la Immigració del 2018, i s’ha sustentat en traspassar-lo a esquena d’altres dones més precaritzables. Això quan a la llar hi ha prou diners per fer-ho. A voltes, no més que una pensió, expliquen diverses treballadores consultades.

Segons xifra l’Organització Internacional del Treball (OIT), prop del 70% del temps de treball de cures no remunerat a l’Estat el dediquen les dones i una de cada quatre en edat laboral declara no estar disponible per a l'ocupació al mercat de treball o que no busca feina a causa d’haver d’assumir treball de cures. “La inserció de dones migrades de l’Amèrica Llatina en societats industrialitzades permet que moltes dones es desenvolupin professionalment perquè compten amb una altra dona que fa el treball de neteja i cures, sense qüestionar el desigual repartiment de tasques a l’interior de la seva llar”, observa Morena Herrera, activista de la Col·lectiva Feminista per al Desenvolupament Local d’El Salvador. Alhora, el treball de desenes de milers de migrades ocupades com a treballadores de la llar, en condicions discriminatòries respecte a la resta de sectors laborals, “fa de coixí davant la falta de resposta dels estats a les necessitats de polítiques de cures”, remarca.

“Hi ha una divisió internacional, sexual i racial del treball, segons la qual una dona blanca de l’Estat espanyol val molt més que una dona no blanca vinguda de fora, cosa que fa que les migrades acabin enganxades en aquests llocs de feina precaris”, analitza la investigadora del CIDER Camila Esguerra.

Segons l’informe de Comissions Obreres sobre el treball de la població estrangera a Catalunya del 2017, prop de quatre de cada deu dones provinents de l’Amèrica Llatina s’ocupen al sector domèstic i representen tres quartes parts (73,7%) de les dones estrangeres que hi treballen. “Hi ha una divisió internacional, sexual i racial del treball segons la qual una dona blanca de l’Estat espanyol val molt més que una dona no blanca vinguda de fora, cosa que fa que les migrades acabin enganxades en aquests llocs de feina precaris”, apunta Camila Esguerra, investigadora del Centre Interdisciplinari d’Estudis de Desenvolupament de la Universitat de Los Andes (CIDER).

María fa una videotrucada a la seva germana Alejandra, a Bogotà, on també treballa al sector domèstic.

María fa una videotrucada a la seva germana Alejandra, a Bogotà, on també treballa al sector domèstic.

Sobre les ocupades en règim d’internes, a mode orientatiu, les estadístiques de l’Associació de Treballadores de la Llar de Biscaia (extretes de l’assessorament a més de 500 dones durant el 2018), indiquen que set de cada deu són migrades extracomunitàries. La gran majoria (95,88%), a càrrec de tasques de cura. Quasi totes, de persones en situació de dependència. Vuit de cada deu viuen soles amb les persones ateses. “Parlar d’importació de dones sona malament però seria correcte, perquè el treball de les migrades com a cuidadores internes s’ha transformat en una forma d’esclavisme que satisfà la necessitat de cures aquí, en una gran solitud, que acompanya l’altra gran solitud que apareix en la crisi de cures: la de les persones de la tercera edat”, exposa Wendy Espinosa, coordinadora de projectes de Mujeres Pa’lante.

La migració de les dones, a diferència de la dels homes amb familiars a càrrec, s’associa a una fuga de cures i genera una cadena: igual que moltes migrades i exiliades ocupades al sector domèstic en estats com l’espanyol omplen un buit tradicionalment cobert per les dones de manera no remunerada des de dins la família, al seu país o territori d’origen el dèficit de cures que hi queda en migrar és cobert, sovint, per altres dones de l’entorn familiar. Àvies, tietes, germanes… assumeixen la feina de cures presencial “d’una manera precària, perquè no tenen temps, perquè són molt grans, perquè estan molt cansades”, assegura Herrera.

La llei d’estrangeria fa que el treball d’interna esdevingui un pseudorefugi carregat d’abusos, desprotecció i aïllament, davant la necessitat de sostre i el risc de deportació.

Hi ha casos en què el dèficit de cures, exportat a l’entorn de la dona que ha migrat o s’ha exiliat cap a Europa o els Estats Units, és cobert per una altra migrada, del país mateix o d’un altre de la regió, ocupada també en el servei domèstic “en condicions encara més precàries que les encarades per les migrants del Sud a països del Nord”, assegura Esguerra. “El 98% són d’origen rural, moltes afros i indígenes, que arriben a les ciutats a fer treball de cures perquè és l’únic lloc que les rep”, detalla. El mateix lloc que, al nostre entorn, se sol reservar a les que no tenen “ni el capital de la blanquitud, ni de ser occidental, ni de la masculinitat ni de tenir els papers en regla”, descriu la investigadora del CIDER. Amb una llei d’estrangeria que aboca com a mínim tres anys a l’economia submergida, el treball d’interna esdevé un pseudorefugi carregat d’abusos, desprotecció i aïllament davant la necessitat de sostre i el risc de deportació.

Alejandra i el seu pare

Alejandra és la dona de la família Osorio que ha quedat a càrrec de cuidar el seu pare.

Durant vuit anys María va tenir por de sortir al carrer i no va poder visitar la seva família, mentre no va aconseguir regularitzar la situació administrativa. En quinze anys, les retrobades han estat només dues. “Marxar és una decisió que costa, però a vegades les situacions t’hi obliguen. O les oportunitats”, planteja María. Diu que, majoritàriament, ha tingut bon tracte per part de les persones per qui ha treballat i que, per a ella, les persones grans a qui cuida són importants i arriba a estimar-les. També, de la feina, en diu que n’ha trobat que t’humilien, que és una feina que et pren llibertat i que el seu desig seria tornar a Colòmbia i ser a prop del seu pare, ara que ja passa dels 80 –com ho fan les persones que diverses famílies catalanes han deixat a càrrec de María els darrers anys.

Segons recull l’informe del XIX Dictamen de l’Observatori de l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, prop de dues de cada deu persones amb la dependència reconeguda a l’Estat espanyol no reben prestació ni servei del sistema d’atenció a la dependència (19,2%). Afecta 250.000 persones; 98.000 amb necessitats de suport extens i, a vegades, continuat. Si bé la prestació econòmica per a cures a l’entorn familiar es concebia com una excepció, es va convertir en la norma, cosa que el document qualifica de “fracàs del sistema”, en evidenciar la “inexistència de serveis o la seva falta de flexibilitat”.

Així mateix, l’informe considera “improrrogable” regular els perfils professionals idonis per fer l’assistència personal. Manté que la utilització de contractes de servei domèstic, “que no reflecteixen el treball a realitzar ni pressuposen professionalització i desprotegeixen clarament les treballadores, sense dret a l’atur i cotitzacions mínimes”, no és el camí adequat per aquesta finalitat, per la qual cosa les administracions gestores “no haurien d’admetre aquestes fórmules i haurien d’habilitar-ne altres de manera urgent”. “Els estats del benestar han explotat les dones del propi país a través del treball que no entra als comptes nacionals [el de la llar i les cures], però han sobreexplotat les dones migrants; són estats del benestar gràcies a la relació geopolítica d’explotació entre països”, assenyala Esguerra.

"Surt més econòmic pagar una persona a casa que no pas una residència. Si ens neguéssim totes a cuidar, què farien?", planteja María Osorio, treballadora de la llar, migrada de Colòmbia.

Les de Bolívia, les de l’Equador, les de Colòmbia… Bona part de les conegudes de María a Tarragona són migrades. Excepte ella, tenen criatures, moltes al país d’origen, i quasi totes, assegura María, es dediquen a cuidar persones grans. “Si no hi fóssim les que cuidem els avis, què farien els fills? A vegades ho parlem amb les amigues. Surt més econòmic pagar una persona a casa que no pas una residència. Si ens neguéssim totes a cuidar, què farien?”, planteja María.

María xerrant

María comparteix una estona lliure amb una amiga, també migrada de l'Amèrica Llatina, també ocupada al sector domèstic i també amb poques hores per a ella mateixa.

Rocío
Echeverría
Valverde

Origen:

Lima (Perú)

Migració a:

Barcelona (Catalunya)

10.024 km

Trayectoria desde Bogotà a Tarragona

ROCÍO
ECHEVERRÍA
VALVERDE

Com moltes de les dones provinents de l’Amèrica Llatina que, enmig d’abusos i subprotecció social, pal·lien la crisi de les cures al nostre entorn, Rocío Echeverría té estudis superiors. Al Perú es dedicava a la comunicació social. En els anys que porta vivint a l’Estat espanyol, no ha sortit del sector de treball domèstic.

Sortir-se’n prou bé amb l’alemany, arran de la seva primera parada migratòria a Europa, va ser un motiu de pes en escollir-la per cuidar les criatures d’una família. I, remarca Rocío, de pas, netejar-los la casa, planxar, cuinar i “el que calgués”. Era la primera feina després de setmanes i setmanes fent cua en una parròquia, durant hores, al costat de desenes d’altres dones migrades en situació administrativa irregular, per mirar de ser derivades a cases on ocupar-se.

A diferència de bona part de les seves companyes del sindicat de treballadores de la llar i les cures Sindillar/Sindihogar, Rocío no va migrar moguda per la necessitat de millorar la qualitat de vida de la seva família ni va creuar l’Atlàntic mentre la seva filla en depenia. És ben habitual, explica, que dones de països del Sud global prenguin la decisió de buscar una font d’ingressos a Europa amb les criatures encara petites. Pagar-los els estudis és un motiu recurrent, detalla Wendy Espinosa, coordinadora de projectes de Mujeres Pa’lante.

La dificultat d’accedir a drets com l’educació de qualitat, la sanitat i la protecció social, com el sistema de pensions, no pot desvincular-se de les cadenes de cures.

En contextos d’ampli espai guanyat per les privatitzacions i ben poc pel treball decent –el que es realitza d’acord amb els drets laborals fonamentals, permet un ingrés just i proporcional a l’esforç realitzat i sense discriminació, defineix l’OIT–, migrar es veu com una via per incrementar els recursos econòmics i, de la mà, millorar la qualitat de vida de les persones que queden al lloc d’origen. Hi ha casos en què resulta, directament, una estratègia de supervivència familiar.

“Tot i no ser experiències homogènies, sí que hi ha un punt compartit de desafiament de les dones llatinoamericanes davant les dificultats als països d’origen”, planteja Sara Cuentas, activista de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament. “Si han de viatjar, estar soles i trobar una oportunitat econòmica, ho fan, sense importar-los els perills i condicionants que troben, perquè el que importa és obtenir recursos, cosa que comporta que moltes dones estiguin assumint condicions molt injustes, sense seguretat social, tot en negre, com a internes de dilluns a diumenge per 400 euros o menys”, detalla. El fet de tenir criatures a càrrec és un factor que coincideixen a denunciar les organitzacions consultades i que afegeix dificultat a l’hora de negociar les condicions de treball, atesa la urgència de comptar amb diners, no només per viure elles, sinó per les persones que han deixat al país d’origen.

Moltes dones migren soles, amb la vista posada en la reagrupació familiar, i esdevenen caps de famílies transnacionals a través de l’enviament de remeses. “Molts països s’han adonat que la població s’acontenta amb els diners que arriben del treball precaritzat de les migrades al Nord global, que contribueixen al PIB nacional de manera molt significativa, motiu pel qual als governs els interessa que es mantinguin allà com l’única manera de suplir part de la pobresa”, denuncia Cuentas.

Al costat de l’anomenada migració econòmica, les dones que s’allunyen de casa per guanyar seguretat o que fugen per salvaguardar la vida –com és el cas de defensores de drets humans i col·lectius exiliades–, un cop a l’Estat espanyol, també solen quedar enganxades al sector domèstic. “Les causes que ens expulsen dels nostres espais quotidians tenen a veure amb la falta d’oportunitats i els efectes que ha tingut l’expropiació de terres. I aquesta expulsió es retroalimenta amb la demanda de mà d’obra barata per cobrir una feina no valorada com és el treball de cures als països de destinació, que atreu les víctimes de l’expulsió”, planteja Mercedes Rodríguez, membre de la Col·lectiva de Dones Refugiades, Exiliades i Migrades de Colòmbia, un dels països amb una diàspora més gran a l’Estat espanyol.

foto d'assemblea

Rocío forma part del sindicat de treballadores de la llar i les cures Sindillar/Sindihogar, que es reuneixen a La Bonne per preparar activitats d'incidència i autocura

Megaprojectes de petja occidental duen de la mà un augment de la violència viscuda per les poblacions i milers de persones empobrides, exiliades i desplaçades.

Trobar empreses “fent negoci enmig de la pobresa i la violència”, com va descriure una delegació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia sobre l’empresa catalana Grup TCB a Buenaventura l’any 2016, no és excepcional a l’Amèrica Llatina. Megaprojectes de petja occidental, com l’expansió del port de Buenaventura o les activitats extractivistes, en molts casos, duen de la mà un augment de la violència viscuda per les poblacions, amenaces i assassinats contra qui no es resigna a la vulneració de drets humans i de les comunitats i milers de persones empobrides, exiliades i desplaçades.

La transnacionalització de les cures ha d’entendre’s com “una forma reactualitzada de les relacions colonials", analitza la investigadora del CIDER Camila Esguerra.

De fet, la transnacionalització de les cures a què posen cos aquestes dones del Sud global ha d’entendre’s, segons analitza la investigadora del CIDER Camila Esguerra, com “una forma reactualitzada de les relacions colonials”; una expressió de dominació dels països enriquits amb l’extracció de matèries primeres sobre els països que n’han patit i en pateixen l’espoli. “En el moment de la migració, les relacions colonials es reactualitzen en un pla micropolític, en el cos de les persones que viuen, no només el racisme de l’Estat, sinó el de les persones que les contracten i de l’entorn que habiten”, afirma.

Són nombroses les ocasions en què Rocío ha procurat acompanyar i alleugerir malestars de companyes dedicades al treball de la llar i les cures ocasionats pel tracte rebut en les famílies ocupadores. Els recomana que s’ho prenguin com el que és: una feina. Però cuidar mai es normalitza com una ocupació qualsevol, afirma. “És quasi impossible veure-ho com una font d’ingressos i punt. T’hi vincules ni que no ho vulguis, perquè les cuides, les alimentes, comences a saber quins són els seus hàbits... Et vas vinculant emocionalment, sobretot amb els infants i amb la gent gran, les que depenen més de tu”, explica.

El sentiment de culpa per ‘descuidar’ les seves famílies mentre, lluny de casa, cuiden d’altres, és un pes, de tall patriarcal, afegit a la motxilla migratòria de les dones.

Algunes han migrat primer del camp a la ciutat. Altres, directament a Europa. N’hi ha que, abans, han passat per una migració intracontinental. N’hi ha que han viscut diversos desplaçaments dins del propi país. En els relats sol haver-hi en comú el sentiment de culpa per descuidar les seves mentre, lluny de casa, cuiden a altres. Un pes, de tall patriarcal, afegit a la motxilla migratòria de les dones.

Les treballadores de la llar i de les cures a la manifestació del 8M

Les treballadores de la llar i de les cures a la manifestació del 8M

Text: Meritxell Rigol
Fotografia: Montse Giralt
Video: Núria Gebellí